ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
(Πηγή: ΚΑΠΕ, 2004)

Επιστροφή στην αρχική σελίδα
Α/Π
ΜΥΗΕ
ΒΙΟΜ
PV
Σύνολο
Αριθμός αιτήσεων με θετική γνωμοδότηση ή άδεια παραγωγής
370
215
30
15
630
Σύνολο Αιτήσεων
1.065
426
39
17
1.547
Ισχύς έργων με θετική γνωμοδότηση ή άδεια παραγωγής (MW)
4219,3
431,2
108,2
2,5
4.761,2
Σύνολο ισχύος (ΜW)
16.310,6
985,02
358,9
2,5
17.657
Αριθμός αδειών λειτουργίας (ΑΛ)
71
32
5
3
111
Αριθμός αδειών εγκατάστασης (ΑΕ)
54
57
4
7
122
Ισχύς έργων με ΑΛ (MW)
382,2
32,8
20,8
0,4
436,2
Ισχύς έργων με ΑΕ (MW)
687,5
114,2
25,2
1,2
828,1
Αριθμός ΑΕ μέχρι 31/12/00
48
43
4
4
99
Ισχύς έργων με ΑΕ μέχρι 31/12/00 (MW)
244,7
51
26
1
321,8

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ!