Τα κύρια πλεονεκτήματα των ΑΠΕ Οι στόχοι του Συνδέσμου