Καλώς ήρθατε στον ηλεκτρονικό κόμβο του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγών
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

"...8 χρόνια μετά την ίδρυσή μας, πάνω από 60 εταιρείες-μέλη μας δραστηριοποιούνται δυναμικά στο χώρο της παραγωγής πράσινης ενέργειας για ένα καθαρότερο μέλλον..."

...Ο μάγος Άνεμος: Από τη μυθολογία
έως την πραγματικότητα...
Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ από ΑΠΕ
Μεσογείων 85, 115 26, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 - 69 68 418, FAX: 210 - 69 68 031
e-mail: info@hellasres.gr

Επιστολή του Συνδέσμου προς τον ΠρωθυπουργόΜε την ευγενική χορηγία της εταιρείας
UMWELTKONTOR HELLAS Α.Ε.Umweltkontor Hellas A.E.
Ρόδου 111, ΤΚ 104 43, Αθήνα
Τηλ. ++30 210 51 56 478, ++30 6974 74 48 48
Fax: ++30 210 51 56 378

e-mail: central@umweltkontor.gr

Εκπρόσωπος επικοινωνίας:
κος Θεόδωρος Παπαδόπουλος


O Σύνδεσμος συμμετέχει με τη ΡAE, το ΚΑΠΕ και το ΕΜΠ σε μεγάλο Κοινοτικό πρόγραμμα!

Εμπορία των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου & υποστηρικτικοί μηχανισμοί
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
στον Ελληνικό τομέα ηλεκτρισμού
(LIFE03 ENV/GR/000219)


ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2006, 21:00)

Παραχθείσα ηλ. ενέργεια 1989-2005:
Πηγή: ΚΑΠΕ - ΔΕΣΜΗΕ - ΔΕΗ

Μείωση εκπομπών CO2 το 2006:
Στοιχεία Οδηγού ΕΠΑΝ για τις εκπομπές αερίων ρύπων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής

Μείωση εκπομπών SO2 το 2006:
Στοιχεία Οδηγού ΕΠΑΝ για τις εκπομπές αερίων ρύπων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής

Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από ηλεκτροπαραγωγή ΑΠΕ το 2006:
Στοιχεία Οδηγού ΕΠΑΝ και ΔΕΗ

 


Ο Διασυνδεδεμένος Φ/Β σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
στο ΤΕΙ Αθηνών