ΧΡΗΣΙΜΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΑΝ

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Υπ. Ανάπτυξης - Χρονική ισχύς άδειας εγκατάστασης
αιολικών πάρκων

Θέμα: Παράταση χρόνου ισχύος άδειας εγκατάστασης αιολικών σταθμών

Αρχή Σελίδας


Υπ. Ανάπτυξης - Εγκρίσεις επέμβασης για εγκατάσταση ΑΠΕ
σε δασικές εκτάσεις

Θέμα: Τροποποιήσεις εγκρίσεων επέμβασης για εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε δασικές εκτάσεις λόγω αλλαγής ονομαστικής ισχύος ανεμογεννητριών

Αρχή Σελίδας


Υπ. Ανάπτυξης - Κατάταξη ανεμογεννητριών

Θέμα: Κατάταξη ανεμογεννητριών σε κατηγορία σπουδαιότητας του ΕΑΚ 2000

Αρχή Σελίδας


Υπ. Ανάπτυξης - Παροχή προσφοράς σύνδεσης
σε ηλεκτροπαραγωγούς από ΑΠΕ

Θέμα: Εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για παροχή προσφοράς σύνδεσης σε εκτός ΔΕΗ παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ΑΠΕ

Αρχή Σελίδας


Υπ. Ανάπτυξης - Ορθή εφαρμογή νομοθεσίας για χωροθέτηση Α/Γ

Θέμα: Ορθή εφαρμογή κείμενης νομοθεσίας για χωροθέτηση ανεμογεννητριών

Αρχή Σελίδας


Υπ. Ανάπτυξης - Συμβάσεις σύνδεσης παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας

Θέμα: Συμβάσεις σύνδεσης παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας με το Σύστημα ή Δίκτυο

Αρχή Σελίδας


Υπ. Ανάπτυξης - Επίσπευση διαδικασιών αδειοδότησης έργων ΑΠΕ

Θέμα: Επίσπευση διαδικασιών αδειοδότησης εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Αρχή Σελίδας


Υπ. Ανάπτυξης - Τεκμηρίωση γνωμοδοτήσεων της ΡΑΕ για έργα ΑΠΕ

Θέμα: Τεκμηρίωση γνωμοδοτήσεων Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας προκειμένης αδεοδότησης έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ΑΠΕ

Αρχή Σελίδας


Υπ. Ανάπτυξης - Αντιστοίχιση των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης

Θέμα: Τροποποίηση και συμπλήρωση της αντιστοίχισης των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στην πολεοδομική νομοθεσία

Αρχή Σελίδας


Υπ. Ανάπτυξης - Τροποποίηση οδηγών ενεργειακών επενδύσεων
του ΕΠΑΝ

Θέμα: Τροποποίηση οδηγών ενεργειακών επενδύσεων (Έκδοσης Ιουλίου 2001 και Σεπτεμβρίου 2002) στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006, για τη χρηματοδότηση δικτύων διασύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας έργων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘ που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Μέτρου

Αρχή Σελίδας


Υπ. Ανάπτυξης - Εφαρμογή ΚΥΑ 1726/2003

Θέμα: Εφαρμογή κοινής υπουργικής απόφασης 1726/2003 για επιτάχυνση αδειοδοτικής διαδικασίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής

Αρχή Σελίδας


Υπ. Ανάπτυξης - Αναβλητικές αιρέσεις στις άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Θέμα: Μη νόμιμη η προσθήκη αναβλητικών αιρέσεων στο σώμα αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Αρχή Σελίδας


ΕΠΑΝ - Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων

Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της ανοιχτής Προκήρυξης για τη δράση 2.1.3 του ΕΠΑΝ.

Αρχή Σελίδας


Αντιστοίχιση Οδηγίας 2001/77/ΕΚ και Εθνικής Νομοθεσίας

Θέμα: Πίνακας αντιστοίχισης διατάξεων Οδηγίας 2001/77/ΕΚ και Εθνικής Νομοθεσίας

Αρχή Σελίδας


Έργα ΕΠΑΝ - 1η Προκήρυξη

Θέμα: Παράταση προθεσμίας υπογραφής συμβάσεων ενταχθέντων έργων στο πλαίσιο της δράσης 2.1.3 του ΕΠΑΝ - 1η Προκήρυξη. Απένταξη μη συμβασιοποιηθέντων έργων.

Αρχή Σελίδας


Τροποποίηση άδειας παραγωγής

Θέμα: Δεν απαιτείται τροποποίηση άδειας παραγωγής στην περίπτωση μειώσεως της ισχύος ή του εμβαδού του γηπέδου εγκατάστασης αιολικού πάρκου

Αρχή Σελίδας


Έργα ΕΠΑΝ - 2η Προκήρυξη (α΄ κύκλος)

Θέμα: Προθεσμίες υπογραφής συμβάσεων έργων ενταχθέντων στη Δράση 2.1.3/ΕΠΑΝ μετά τον α' κύκλο αξιολόγησης της 2ης Προκήρυξης

Αρχή Σελίδας


Χρηματοδότηση δικτύων διασύνδεσης έργων του ΕΠΑΝ (μέτρο 2.1)

Θέμα: Χρηματοδότηση δικτύων διασύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του μέτρου 2.1 "Ενίσχυση Επενδύσεων σε Συστήματα Συμπαραγωγής, ΑΠΕ και εξοικονόμησης Ενέργειας" του άξονα Προτεραιότητας 2: "Στήριξη και ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-20006

Αρχή Σελίδας


Προτεραιότητα πρόσβασης στο σύστημα

Θέμα: Ρύθμιση προτεραιότητας πρόσβασης αιολικής ενέργειας στο σύστημα της Θράκης

Αρχή Σελίδας


Υποβολή Εθνικής έκθεσης για τις ΑΠΕ

Θέμα: Υποβολή Έκθεσης άρθρου 3 Οδηγίας 2001/77/ΕΕ για διείσδυση ανανεώσιμης ενέργειας στην Ελλάδα το 2010 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αρχή Σελίδας