ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΑΠΕ

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Επιστολή του Συνδέσμου προς τον Πρωθυπουργό, με ημερομηνία 29.05.2008

Θέμα: Οι πρόσφατες δεσμεύσεις σας για τις ΑΠΕ και η τραγική ελληνική πραγματικότητα του κλάδου.

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 02.04.2008

Θέμα: Αίτημα κατεπείγουσας συνάντησης για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των ΑΠΕ.

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 13.03.2008

Θέμα: Σύσταση επιτροπής για τις ιδιωτικές ενεργειακές επενδύσεις ΑΠΕ

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 13.03.2008

Θέμα: Έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού για την εξέταση αιτημάτων επιτρεπτών επεμβάσεων για έργα ΑΠΕ.

link 1
link 2
link 3
link 4
link 5
link 6
link 7
link 8

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 15.02.2008

Θέμα: Ελάχιστες αποστάσεις τουριστικών καταλυμάτων από ΑΠΕ

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 11.02.2008

Θέμα: Έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού για την εξέταση αιτημάτων επιτρεπτών επεμβάσεων για έργα ΑΠΕ.

link 1
link 2
link 3

Αρχή Σελίδας


ΔΕΗ (13 Μαίου 2008)

Θέμα: Επιστολή κου Αθανασόπουλου

Αρχή Σελίδας


Υπ. Ανάπτυξης (23 Απριλίου 2008)

Θέμα: Διαβούλευση για το θεσμό της Χρηματοδότησης Από Τρίτους (ΧΑΤ) σε ενεργειακά έργα.

Αρχή Σελίδας


Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης (18 Απριλίου 2008)

Θέμα: Υποχρέωση τελεσιδικίας πράξεων χαρακτηρισμού, για την εξέταση αιτημάτων επιτρεπτών επεμβάσεων για έργα ΑΠΕ.

Αρχή Σελίδας


Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης (2 Απριλίου 2008)

Θέμα: Ελάχιστες αποστάσεις τουριστικών καταλυμάτων από ΑΠΕ

Αρχή Σελίδας


Υπ. Ανάπτυξης (3 Μαρτίου 2008)

Θέμα: Σύσταση επιτροπής για την εξέταση υφιστάμενης κατάστασης στις Ιδιωτικές Ενεργειακές Επενδύσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Αρχή Σελίδας


Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνιών (25 Φεβρουαρίου 2008)

Θέμα: Ημερίδα για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα.

Αρχή Σελίδας


E.E.N. HELLAS S.A. (20 Φεβρουαρίου 2008)

Θέμα: Αποστολή δεδομένων από αιολικά πάρκα

Αρχή Σελίδας


ΓΕΕΘΑ

Θέμα: Αιολικός σταθμός

Αρχή Σελίδας


ΥΠΕΧΩΔΕ

Θέμα: Μετεωρολογικοί ιστοί

Αρχή Σελίδας


ΦΕΚ 922 20-5-2008

"Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 33017/25.7.2007 απόφασης για τον "Καθορισμό των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών στοιχείων για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης της κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004 και όπως αυτός ισχύει"

Αναλυτικά το κείμενο του νόμου [.pdf format - 1,5 MB]

Αρχή Σελίδας


 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ!

Χρήσιμα νέα
για τις ΑΠΕ
από το ΥΠΑΝ

[Εγκύκλιοι, αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις, κλπ.]

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ!

Αναλυτικά Τιμολόγια Ηλεκτρισμού
από ΑΠΕ

(Σε ισχύ από 1η Νοεμβρίου 2004)