Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Ε Ι Σ

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΕ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δρ. Νίκος Βασιλάκος
Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Παραγωγών ΑΠΕ
&
Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ομίλου για τη διάδοση των ΑΠΕ (ELFORES)

Παρουσίαση σε κοινοτική ημερίδα LIFE με θέμα "Εμπορία εκπομπών και υποστηρικτοί μηχανισμοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας" - Νοέμβριος 2004

Αναλυτικά η παρουσίαση [.pdf format - 0,2 MB]

Αρχή Σελίδας


ΤΟ ΝΕΟ (;) ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ

Δρ. Νίκος Βασιλάκος
Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Παραγωγών ΑΠΕ
&
Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ομίλου για τη διάδοση των ΑΠΕ (ELFORES)

Παρουσίαση στο Εθνικό συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ - Νοέμβριος 2004

Αναλυτικά η παρουσίαση [.pdf format - 0,3 MB]

Αρχή Σελίδας


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Δρ. Νίκος Βασιλάκος
Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Παραγωγών ΑΠΕ
&
Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ομίλου για τη διάδοση των ΑΠΕ (ELFORES)

Παρουσίαση σε διεπιστημονικό συμπόσιο με θέμα "ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" - Οκτώβριος 2004

Αναλυτικά το άρθρο [.pdf format - 0,1 MB]

Αναλυτικά η παρουσίαση [.pdf format - 0,2 MB]

Αρχή Σελίδας


ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ:
ΜΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΕΠΩΦΕΛΗΣ ΣΧΕΣΗ

Δρ. Νίκος Βασιλάκος
Αντιπρόεδρος του Ομίλου για τη διάδοση των ΑΠΕ (ELFORES)

Παρουσίαση σε ημερίδα στην Τρίπολη στις 12 Δεκεμβρίου 2001....

Αναλυτικά το κείμενο της παρουσίασης [Word format - 0,3 MB]

Αρχή Σελίδας


ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ:
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Δρ. Νίκος Βασιλάκος
Αντιπρόεδρος του Ομίλου για τη διάδοση των ΑΠΕ (ELFORES)

Παρουσίαση σε ημερίδα στα Ιωάννινα στις 16 Ιουλίου 2001.....

Αναλυτικά το κείμενο της παρουσίασης [Word format - 0,3 MB]

Αρχή Σελίδας