ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΣΗΑΠΕ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (24-12-2010)

Θέμα: Σχόλια και προτάσεις του ΕΣΗΑΠΕ στο Σχέδιο Νόμου «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή»

Αρχή Σελίδας


ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΣΗΑΠΕ- ΕΛΕΤΑΕΝ-ΣΕΦ ΓΙΑ ΤΕΛΟΣ ΑΠΕ (16-12-2010)

Θέμα: Αλήθειες και Ψέματα για το «Τέλος ΑΠΕ»

Αρχή Σελίδας


ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΣΗΑΠΕ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (8-12-2010)

Θέμα: Εγγυημένη τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας ΑΠΕ

Αρχή Σελίδας


ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΣΗΑΠΕ ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΕΣΜΗΕ (18-11-2010)

Θέμα: Τεχνικές απαιτήσεις για Αιολικούς Σταθμούς

Αρχή Σελίδας


ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΣΗΑΠΕ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (4-11-2010)

Θέμα:Διαβούλευση Σχεδίου ΚΥΑ για τον καθορισμό Μέτρων Ειδικής Προστασίας και Διατήρησης και Αποκατάστασης των Ειδών και των Ενδιαιτημάτων / Οικοτόπων της ¶γριας Ορνιθοπανίδας στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

Αρχή Σελίδας


ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΣΗΑΠΕ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (14-10-2010)

Θέμα: Υπουργική Απόφαση για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος τεχνολογιών ΑΠΕ και τη χρονική της κατανομή στα πλαίσια της επίτευξης των εθνικών στόχων για τις ΑΠΕ μέχρι το έτος 2020.

Αρχή Σελίδας


ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΣΗΑΠΕ-ΕΛΕΤΑΕΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (30-9-2010)

Θέμα:

Αρχή ΣελίδαςΕΠΙΣΤΟΛΕΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Επιστολή ΕΣΗΑΠΕ προς τον Υπουργό Επικρατείας παρά τον Πρωθυπουργό (03.09.2010)

Θέμα: Σχόλια και Προτάσεις του ΕΣΗΑΠΕ επί του Νομοσχεδίου «Επιτάχυνση Μεγάλων Έργων».

Αρχή Σελίδας


Επιστολή ΕΣΗΑΠΕ προς Υπουργό Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (23.08.2010)

Θέμα: Σχόλια και προτάσεις του ΕΣΗΑΠΕ στο Σχέδιο του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Αρχή Σελίδας


Επιστολή ΕΣΗΑΠΕ προς Υπουργό Πέκα (12.07.2010)

Θέμα: Σχόλια και Προτάσεις του  ΕΣΗΑΠΕ επί του Σχεδίου Νόμου για την Προστασία της Βιοποικιλότητας.

Αρχή Σελίδας


Επιστολή ΕΣΗΑΠΕ προς Γεν. Γραμ. Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (01.07.2010)

Θέμα: Ορισμός εκπροσώπου ΕΣΗΑΠΕ σε Ομάδα Εργασίας.

Αρχή Σελίδας


Επιστολή ΕΣΗΑΠΕ προς Πρόεδρο Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (22.04.2010)

Θέμα: Συμμετοχή του ΕΣΗΑΠΕ στη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για το σχέδιο της ΜΑΣΜ 2010-2014.

Αρχή Σελίδας


Επιστολή ΕΣΗΑΠΕ προς Πρόεδρο Επιτροπής 20-20-20 (28.06.2010)

Θέμα: Σχόλια ΕΣΥΑΠΕ στο Σχεδιασμό για την Επίτευξη των Στόχων του 20-20-20.

Αρχή Σελίδας


Επιστολή ΕΣΗΑΠΕ προς Υπουργό ΠΕΚΑ (18.05.2010)

Θέμα: Αντικατάσταση της διάταξης της παρ. 11.γ του αρ. 12 του Σχεδίου Νόμου για τις ΑΠΕ .

Αρχή Σελίδας


Επιστολή ΕΣΗΑΠΕ προς Υπουργό Πέκα (13.01.10)

Θέμα: Υποβολή απόψεων και προτάσεων στη δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

Αρχή Σελίδας


Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Επιστολή ΕΣΗΑΠΕ προς Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (15.12.2009)

Θέμα: Αναπτυξιακός Νόμος και επενδύσεις ΑΠΕ.

Αρχή Σελίδας


Επιστολή ΕΣΗΑΠΕ προς Πρόεδρο Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (24.11.2009)

Θέμα: Ηλεκτρική διασύνδεση Νέας Μάκρης - Πολυπόταμου.

Αρχή Σελίδας


Επιστολή ΕΣΗΑΠΕ προς Πρόεδρο Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (29.09.2009)

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση προτάσεων της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής έργων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ.

Αρχή Σελίδας


Επιστολή ΕΣΗΑΠΕ προς Πρόεδρο Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (03.09.2009)

Θέμα: Καλωδιακή ζεύξη Νέας Μάκρης - Πολυπόταμου.

Αρχή Σελίδας


Επιστολή ΕΣΗΑΠΕ προς Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών (24.07.2009)

Θέμα: Πρόσφατη ψήφιση του Νόμου «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις».

Αρχή Σελίδας


Κοινή επιστολή ΕΣΗΑΠΕ & ΕΛΕΤΑΕΝ προς Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (25.06.2009

Θέμα: Eγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΑΑΤ, αναφορικά με τα έργα Α.Π.Ε. σε αναδασωτέες εκτάσεις.

Αρχή Σελίδας


Επιστολή ΕΣΗΑΠΕ προς Γ.Γ. Ανάπτυξης (18.05.2009)

Θέμα: Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης του θέματος έκδοσης πράξεων χαρακτηρισμού για την εξέταση αιτημάτων επιτρεπτών επεμβάσεων για έργα ΑΠΕ.

Αρχή Σελίδας


Επιστολή ΕΣΗΑΠΕ προς Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (07.05.2009)

Θέμα: Έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού για την εξέταση αιτημάτων επιτρεπτών επεμβάσεων για έργα ΑΠΕ.

Αρχή Σελίδας


Επιστολή ΕΣΗΑΠΕ προς Γ.Γ. Ανάπτυξης (06.05.2009)

Θέμα: Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων ΑΠΕ που αναπτύσσονται μέσα στα διοικητικά όρια δύο ή περισσότερων Περιφερειών της χώρας.

Αρχή Σελίδας


Θέσεις ΕΣΗΑΠΕ για το ΕΣΠΑ με ημερομηνία 24.03.2009

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Ανάπτυξης για την "Εξειδίκευση δράσεων του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 στους τομείς ΑΠΕ & ΕΞΕ".

Αρχή Σελίδας


Επιστολή προς Γ.Γ. ΥΠΑΝ με ημερομηνία 05.03.09

Θέμα: Υποβολή συνολικής πρότασης αναμόρφωσης της αδειοδοτικής διαδικασίας έργων ΑΠΕ.

LINK PDF 1: Epistoli.pdf
LINK PDF 2: Sinimena.pdf

Αρχή Σελίδας


Επιστολή ΕΣΗΑΠΕ προς Γ.Γ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (04.03.2009)

Θέμα: Βασικά ζητήματα εφαρμογής του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου των ΑΠΕ από τα συναρμόδια υπουργεία και τις υπηρεσίες τους.

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου προς τον Πρωθυπουργό, με ημερομηνία 29.05.2008

Θέμα: Οι πρόσφατες δεσμεύσεις σας για τις ΑΠΕ και η τραγική ελληνική πραγματικότητα του κλάδου.

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 02.04.2008

Θέμα: Αίτημα κατεπείγουσας συνάντησης για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των ΑΠΕ.

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 13.03.2008

Θέμα: Σύσταση επιτροπής για τις ιδιωτικές ενεργειακές επενδύσεις ΑΠΕ

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 13.03.2008

Θέμα: Έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού για την εξέταση αιτημάτων επιτρεπτών επεμβάσεων για έργα ΑΠΕ.

link 1
link 2
link 3
link 4
link 5
link 6
link 7
link 8

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 15.02.2008

Θέμα: Ελάχιστες αποστάσεις τουριστικών καταλυμάτων από ΑΠΕ

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 11.02.2008

Θέμα: Έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού για την εξέταση αιτημάτων επιτρεπτών επεμβάσεων για έργα ΑΠΕ.

link 1
link 2
link 3

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 04.02.2008

Θέμα: Αναπροσαρμογή των τιμολογίων απορρόφησης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται απο ΑΠΕ.

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 28.01.2008

Θέμα: Διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004.

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 22.01.2008

Θέμα: Αίτημα άμεσης συνάντησης με τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των ΑΠΕ.

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 18.12.2007

Θέμα: Συμμετοχή εκπροσώπου του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ) στη διαδικασία κατάρτισης / παρακολούθησης της μελέτης προσδιορισμού των εθνικών στόχων ΑΠΕ.

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 30.11.2007

Θέμα: Συμμετοχή του Συνδέσμου στο διάλογο για το κείμενο της "1ης Έκθεσης για το Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό της Ελλάδας 2008-2020, Μέρος Ι".

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 29.11.2007

Θέμα: Συμβολή του Συνδέσμου στην ενημέρωση και τις διαβουλεύσεις της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, σε θέματα ΑΠΕ.

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 28.11.2007

Θέμα: Εγκατάσταση έργων ΑΠΕ (αιολικών, φωτοβολταϊκών, κ.α.) στην Αττική.

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 07.11.2007

Θέμα: Διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004.

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 06.11.2007

Θέμα: Μελέτες ΡΑΕ/ΔΕΣΜΗΕ για τις δυνατότητες ένταξης και λειτουργίας αιολικών σταθμών στο διασυνδεδεμένο δίκτυο.

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 20.09.2007

Θέμα: Αίτημα συνάντησης του προεδρείου του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ με τον Υπουργό Ανάπτυξης.

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 10.07.2007

Θέμα: Αναπροσαρμογή των τιμολογίων πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 28.06.2007

Θέμα: Σύσταση Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού.

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 14.06.2007

Θέμα: Σύσταση Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού.

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 26.03.2007

Θέμα: Παράπονα ανεξάρτητων παραγωγών νησιωτικών δικτύων.

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 19.03.2007

Θέμα: Αναπροσαρμογή της τιμής της kWh από ΑΠΕ.

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 01.03.2007

Θέμα: Όροι Σύνδεσης Αιολικών Πάρκων Θράκης.

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 15.02.2007

Θέμα: Διαδικασία για την παροχή γνωμοδότησης ΥΜΕ επί εγκαταστάσεων ΑΠΕ.

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 13.02.2007

Θέμα: Εγκατάσταση έργων ΑΠΕ σε αναδασωτέες και χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 13.02.2007

Θέμα: Σχέδιο ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ΑΠΕ (ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ).

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 22.12.2006

Θέμα: Τιμολόγηση παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 21.12.2006

Θέμα: Όροι Σύνδεσης και ¶δειες Παραγωγής Αιολικών Πάρκων στη Θράκη.

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 19.12.2006

Θέμα: Σύγκλιση σύσκεψης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα θέματα διασύνδεσης σταθμών Α.Π.Ε. με το σύστημα ή το δίκτυο (¶ρθρο 11, Ν. 3486/06).

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 13.03.2006

Θέμα: ¶δειες Παραγωγής Αιολικών Πάρκων στη Θράκη.

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 09.03.2006

Θέμα: Προσχέδιο Νόμου για το νέο θεσμικό και αδειοδοτικό πλαίσιο των ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ.

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 07.03.2006

Θέμα: Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 26.01.2006

Θέμα: Προσχέδιο Νόμου για το νέο θεσμικό και αδειοδοτικό πλαίσιο των ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ.

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 23.01.2006

Θέμα: Αντάλλαγμα χρήσης δασικών εκτάσεων για την κατασκευή έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 19.01.2006

Θέμα: Σύνδεση Ανεξάρτητων Παραγωγών με το Σύστημα ή το Δίκτυο.

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 18.01.2006

Θέμα: Καθυστερήσεις στην αξιολόγηση των αιτήσεων του Μέτρου 6.5. "Δαπάνες σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ".

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 11.01.2006

Θέμα: Συμβάσεις Διασύνδεσης Αιολικών Πάρκων.

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 28.12.2005

Θέμα: Δυσλειτουργείες του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 σε θέματα επενδύσεων ΑΠΕ.

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 28.12.2005

Θέμα: Εγκατάσταση νέων μεγάλων συμβατικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ή/και αιολικών πάρκων στην Αττική.

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 02.12.2005

Θέμα: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής επενδυτικών προτάσεων στο Μέτρο 6.5 του ΕΠΑΝ.

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 10.11.2005

Θέμα: Μελέτη ΡΑΕ για τη βελτίωση - επικαιροποίηση του αιολικού χάρτη της Ελλάδας.

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 06.10.2005

Θέμα: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής επενδυτικών προτάσεων στο Μέτρο 6.5 του ΕΠΑΝ.

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 04.08.2005

Θέμα: Νέο Θεσμικό Πλαίσιο για ΑΠΕ & Συμπαραγωγή.

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 24.02.2005

Θέμα: Αίτημα επείγουσας συνάντησης του Συνδέσμου με τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 16.02.2005

Θέμα: Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 03.12.2004

Θέμα: Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 23.11.2004

Θέμα: Χωροταξικός Σχεδιασμός Αιολικών Πάρκων

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 23.11.2004

Θέμα: Προτάσεις του Συνδέσμου αναφορικά με τις επενδύσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στον υπό κατάρτιση Αναπτυξιακό Νόμο

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 26.10.2004

Θέμα: Συμβάσεις Σύνδεσης Ανεξάρτητων Παραγωγών με το Δίκτυο ή το Σύστημα

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 06.10.2004

Θέμα: Συντελεστής καθαρού κέρδους για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 22.07.2004

Θέμα: Σύνδεση Παραγωγών με το Σύστημα

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 15.06.2004

Θέμα: Προοπτικές ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας στη χώρα μας, στα πλαίσια του υπό κατάρτιση Νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 27.05.2004

Θέμα: Επέκταση / αναβάθμιση των ηλεκτρικών δικτύων μεταφοράς στις περιοχές υψηλού αιολικού δυναμικού (Εύβοια, Πελοπόννησος, Θράκη)

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 24.03.2004

Θέμα: Αίτημα συνάντησης του προεδρείου του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλκετροπαραγωγών από ΑΠΕ με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Οικονομικών και Οικονομίας

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 14.10.2003

Θέμα: Εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην Αττική

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 12.09.2003

Θέμα: ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ 2ης ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 (ΑΡΘΡΑ 3 ΚΑΙ 6 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2001/77/EΕ)

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 22.08.2003

Θέμα: ΑΡΝΗΤΙΚΟΤΑΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2601/98 ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 26.06.2003

Θέμα: Απόψεις του Συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ επί του σχεδίου δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ με τίτλο "Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασμός της Ελλάδος για την Περίοδο 2001-2010"

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 13.06.2003

Θέμα: Ταύτιση στοιχείων άδειας παραγωγής και άδειας εγκατάστασης σταθμού ΑΠΕ

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 13.03.2003

Θέμα: Δρομολογούμενη απένταξη από το ΕΠΑΝ/Δράση 2.1.3. των περισσότερων από τα έργα ΑΠΕ, τα οποία εντάχθηκαν στα πλαίσια της πρώτης προκήρυξης (αποτελέσματα ΕΠΑΝ της 05.06.2002)

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 04.02.2003

Θέμα: Αδικαιολόγητη απόρριψη από την εκτελεστική επιτροπή του ΟΡΣΑ της εγκατάστασης αιολικών πάρκων στην Αττική

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 18.11.2002

Θέμα: Αναστολή όλων των επενδύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 22.10.2002

Θέμα: Έκθεση προς το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος της 25.01.2001 με θέμα "Διαπιστώσεις από τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Ν. Εύβοια"

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδα


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 08.05.2002

Θέμα: Απαίτηση της ΕΡΤ για καταβολή αμοιβής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει στα πλαίσια της πρώτης φάσης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης αιολικών πάρκων

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 04.04.2002

Θέμα: Αίτημα Προσδιορισμού Εργατικής Δαπάνης

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 06.02.2002

Θέμα: Επενδύσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


Επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 06.02.2002

Θέμα: Επενδύσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΧΩΔΕ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση (τροποποίηση του Ν. 1650/1986)

Αναλυτικά η επιστολή

Αρχή Σελίδας


 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ!

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ!

Ο αδειοδοτικός μαραθώνιος των ΑΠΕ
(ανανεωμένος)

[Φορείς και υπηρεσίες των οποίων απαιτείται γνωμοδότηση
ή απόφαση]