ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ


Α Ι Ο Λ Ι Κ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Κάνουν θόρυβο οι ανεμογεννήτριες;
Οι ανεμογεννήτριες διαταράσσουν το οικοσύστημα;
Πόση έκταση γης χρειάζεται για να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες;

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Η αιολική ενέργεια δημιουργεί θέσεις εργασίας;
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία η αιολική ενέργεια σε αναπτυσσόμενες χώρες;
Είναι δημοφιλής η αιολική ενέργεια σε χώρες που έχουν ήδη μεγάλο αριθμό ανεμογεννητριών;

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Μπορεί η αιολική ενέργεια να συνεισφέρει σημαντικά στην ηλεκτροπαραγωγή, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο;
Εξοικονομείται, πράγματι, ενέργεια από τη λειτουργία των ανεμογεννητριών;

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Είναι ακριβή η αιολική ενέργεια;
Μπορούν οι ανεμογεννήτριες να είναι οικονομικά ανταγωνιστικές σε μη παράκτιες (δηλ. σε ηπειρωτικές) περιοχές;

Αναδημοσίευση και μετάφραση από τον δικτυακό τόπο:
www.windpower.org

 

6 ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
Υ Δ Ρ Ο Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Η
Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α

Τα ποτάμια πρέπει να μείνουν στη φυσική τους κατάσταση, με ελεύθερη ροή των υδάτων τους

Η υδροηλεκτρική ενέργεια δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, καθώς έχει σημαντικές επιπτώσεις στην "υγεία" των ποταμιών

Οι ιδιοκτήτες υδροηλεκτρικών έργων δεν ενδιαφέρονται για το περιβάλλον και δεν προάγουν την τεχνολογική και επιστημονική αξιοπιστία του τομέα. Μοναδικός τους σκοπός και ενδιαφέρον, είναι η "άντληση" των μεγαβάτ

Τα υδροηλεκτρικά φράγματα καταστρέφουν τα οικοσυστήματα των ποταμιών

Τα υδροηλεκτρικά φράγματα εμποδίζουν τη μετανάστευση των ανάδρομων ψαριών και αποτελούν αιτία για τη μείωση των πληθυσμών διαφόρων υδρόβιων ειδών

Η Αιολική και η Ηλιακή ενέργεια, καθώς και η Εξοικονόμηση Ενέργειας, είναι η λύση στο ζήτημα της κάλυψης των ενεργειακών μας αναγκών


Αναδημοσίευση και μετάφραση από τον δικτυακό τόπο:
www.hydro.org

Αρχή Σελίδας