ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ;

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΣΗΑΠΕ) είναι Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1997. Εταίροι-μέλη του ΕΣΗΑΠΕ είναι, σύμφωνα με το καταστατικό του, νομικά πρόσωπα με έδρα μέσα στην ελληνική επικράτεια, των οποίων ο σκοπός συναρτάται με την κατασκευή μονάδων παραγωγής και εκμετάλλευσης αιολικής ενέργειας, καθώς και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και τα οποία έχουν προβεί σε ανάλογες επενδύσεις, ή έχουν λάβει τις κατά νόμο άδειες για μία τουλάχιστον συναφή επένδυση, ή βρίσκονται στη διαδικασία έκδοσης των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Στην τακτική Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ), που διεξήχθησαν τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2011, εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, το οποίο απαρτίζεται από τους κ.κ.:

1. Γεώργιο Περιστέρη, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, Πρόεδρο

2. Αθανάσιο Τσαντίλα, ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΒΕΕ, Αντιπρόεδρο

3. Γεώργιο Ανεμοδουρά, VECTOR ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ AE, Γενικό Γραμματέα / Ταμία

4. Βικτώρια Αλεξανδράτου, WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Μέλος

5. Ντίνο Μπενρουμπή, PROTERGIA AE, Μέλος

6. Βασίλη Σπηλιωτόπουλο, GAMESA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, Μέλος

7. Γεώργιο Σπύρου, IWECO ΧΩΝΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ, Μέλος

8. Κωνσταντίνο Φιλιππίδη, ENTEKA ΑΕ, Μέλος

Εκπρόσωπος του Συνδέσμου στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Συνδέσμων Παραγωγών ΑΠΕ (ERΕF), είναι ο κ. Σάββας Σεϊμανίδης, ο οποίος από το  Μάϊο του 2012 έχειεκλεγεί αντιπρόεδρος της ERΕF.

Ο ΕΣΗΑΠΕ εκπροσωπεί τη συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών που δραστηριοποιούνται επενδυτικά στο χώρο των ΑΠΕ στην Ελλάδα, με πάνω από 600 MWεγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ σε λειτουργία. Ο Σύνδεσμος είναι μέλος της ERΕF, καθώς και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (EWEA).

Ο ΕΣΗΑΠΕ είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καταχωρημένη στο Πρωτοδικείο Αθηνών από το 1997, που δραστηριοποιείται στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Εταίροι-μέλη του ΕΣΗΑΠΕ είναι, σύμφωνα με το καταστατικό του, νομικά πρόσωπα με έδρα μέσα στην ελληνική επικράτεια, των οποίων σκοπός είναι η κατασκευή και εκμετάλλευση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και οι οποίοι έχουν προβεί σε ανάλογες επενδύσεις, ή έχουν λάβει τις κατά νόμο άδειες για μία τουλάχιστον συναφή επένδυση, ή βρίσκονται στη διαδικασία έκδοσης των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών.

Αρχή Σελίδας