ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Σε αυτήν τη σελίδα μπορείτε να αναζητήσετε τις κυριότερες νομοθετικές ρυθμίσεις (Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις, Προεδρικά Διατάγματα και λοιπές κανονιστικές αποφάσεις) που αφορούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα, καθώς και τις σημαντικότερες σχετικές Οδηγίες και Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης,μπορείτε να ενημερωθείτε για το οργανωτικό πλαίσιο των ΑΠΕ στη χώρα μας (δομές, διοικητικές αρχές και εμπλεκόμενοι φορείς, χρήσιμες πληροφορίες, κλπ.)

Αρχή Σελίδας


Επιστροφή στην αρχική σελίδα