ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

DIRECTIVE 2001/77/EC

DIRECTIVE 2001/77/EC on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market

...National indicative targets on electricity produced from RES...Support schemes...Guarantee of origin of electricity produced from RES...Administrative procedures...Grid system issues...

Αναλυτικά το κείμενο της Οδηγίας [.pdf format - 0,1 MB]

Αρχή Σελίδας


COMMUNITY GUIDELINES ON STATE AID FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION

Official Journal of the European Communities (2001/C 37/03)

"...Policy for controlling state aid and environmental policy...Relative importance of environmental aid...Rules applicable to operating aid for renewable energy sources...Integration of environmental policy into other state aid guidelines...

Αναλυτικά το κείμενο των κατευθύνσεων[.pdf format - 0,1 MB]

Αρχή Σελίδας


 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα